Validatum Oy on asiakaskohtaisia tiedonkeruu- ja tutkimuspalveluita tuottava yritys. Ydinosaamisenamme ovat henkilöstötyytyväisyys- ja työhyvinvointitutkimukset sekä asiakastyytyväisyystutkimukset.

Me Validatumilla uskomme, että tulevaisuuden kehitystyön lähtökohtana tulisi aina olla nykytilanteen ymmärtäminen. Nykytilanne on jokaisessa organisaatiossa ja yhteisössä erilainen, yleistykset toimivat vain harvoin.

Validatumin missio on tuottaa käytännönläheistä tutkimustietoa yritystoiminnan kehittämisen tueksi, kustannustehokkaasti. Emme siis toteuta kyselyitä ja tutkimuksia tutkimisen vuoksi, vaan kehittämisen tueksi, asiakkaan kannalta oikeista lähtökohdista. Emme myöskään tee tutkimuksia etsiäksemme pelkästään keskiarvoa, vaan haluamme löytää ilmiöt ja todellisuuden numeroiden takaa.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!