Palvelut

Tiedätkö mitä asiakkaasi ajattelevat toiminnastasi?

Kuinka henkilöstösi voi? Millainen ilmapiiri henkilöstösi keskuudessa vallitsee?

Haluatko etsiä keinoja henkilöstösi motivoimiseen ja sitouttamiseen?

Validatum Oy tarjoaa tiedonkeruu- ja tutkimuspalveluja muun muassa näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Tutkimuspalvelumme kattavat sekä asiakkaisiin että työntekijöihin ja henkilöstöön kohdistuvat selvitykset. Esimerkkeinä mainittakoon asiakastyytyväisyystutkimukset, henkilöstötyytyväisyystutkimukset ja työtyytyväisyyskartoitukset.

Käytössämme oleva tutkimusjärjestelmä mahdollistaa useat eri lähestymistavat ja monenlaisten kyselyiden toteuttamisen, vastausten keräämisen esimerkiksi sähköisesti tai perinteisesti paperilomakkein ja ennen kaikkea selkeät ja ymmärrettävät raportit jatkotoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimimme apuna raporttien ja saatujen tulosten analysoinnissa ja tarvittaessa voimme tarjota myös konsulttiapua jatkotoimien käytännön toteuttamiseeen.

Olemme tukenasi niin pienissä kuin suuremmissakin tiedonhankintaprojekteissa. Tutkimukset voivat olla kertaluonteisia, tietyin väliajoin toistuvia seurantatutkimuksia tai esimerkiksi muutoksen tukena isommalle projektikokonaisuudelle. Räätälöimme tutkimukset aina asiakaskohtaisesti ajankohtaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tuotamme palveluita niin yrityksille, yhteisöille kuin järjestöillekin.

Ota yhteyttä, kartoitetaan tilanne yhdessä!